Dariusz Paczkowski / 3fala.art.pl oraz uczestnicy i uczestniczki warsztatów

Tworzenie muralu było częścią ogólnopolskiej kampanii dotyczącej sytuacji edukacji dzieci w Tybecie.

Tybet już od ponad pół wieku zmuszony jest podporządkowywać się chińskiemu systemowi edukacji, który dąży do asymilacji wszystkich 55 mniejszości etnicznych, zamieszkujących terytorium Chin. Stąd dla władzy centralnej edukacja Tybetańczyków nie polega na promowaniu języka oraz kultury tej społeczności.

Nauczanie jest jedynie instrumentem do pozyskiwania lojalnych obywateli. Tym sposobem, od chwili rozpoczęcia chińskiego panowania na terenach Tybetu, postęp w polityce edukacyjnej pozostaje znikomy.

Zobacz więcej: Tybet - edukacjaGalerię prowadzą

Galerię wspierają