Tuse

 

Palden Gjaco urodził się w tybetańskiej wiosce Panam w 1933 roku. W 1943 roku wstąpił do klasztoru Gadong. Podczas chińskiej inwazji otrzymał nominację jako w pełni wyświęcony mnich szkoły gelug buddyzmy tybetańskiego. Później studiował w klasztorze Drepung, który znajduje się w pobliżu Lhasy.

Po tybetańskim powstaniu 1959 roku Palden Gjaco został aresztowany przez chińskie władze, spędził 33 lata w różnych chińskich więzieniach i obozach pracy.Został zmuszony do udziału w barbarzyńskich zajęć wychowawczych i był torturowany,co doprowadziło do nieodwracalnych obrażeń fizycznych. W tym czasie kontynuował praktykę Dharmy (nauki Buddy).

W 1992 roku został zwolniony. Uciekł do Dharamsali w Indiach. Tam napisał autobiografię “Ogień pod śniegiem” w języku tybetańskim, która została przetłumaczone na wiele innych języków, w tym polski oraz stała się podstawą scenariusza filmu. W 1995 roku zeznawał przed Radą Praw Człowieka ONZ w Genewie.

 Galerię prowadzą

Galerię wspierają