Vera King urodzona i mieszkająca w Gdańsku absolwentka kierunku Edukacja Artystyczna na tutejszej ASP.

 

Najważniejszym elementem twórczości jest dla niej kompulsywne i często celowo wykorzystujące graficzne niedoskonałości rysowanie, będące próbą zobrazowania zaobserwowanych sytuacji i relacji międzyludzkich. W działaniach twórczych i zainteresowaniach badawczych eksploruje pole wzajemnego przenikania się obszarów ilustracji, projektowania i środków plastycznych wykorzystywanych w muralu. Wcześniejsze doświadczenia z zakresu malarstwa ściennego stara się rozwijać, wprowadzając w jego obręb elementy projektowania graficznego i ilustracji. Z drugiej strony charakterystyczne cechy muralu wykorzystuje jako punkt wyjścia w działaniach stricte projektowych. Aktywnie angażuje się w szereg działań twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia warsztatów z dziećmi i młodzieżą.

 



Galerię prowadzą

Galerię wspierają