Rok 2008 uważany jest za przełomowy dla Tybetu i Tybetańczyków. Podczas gdy oczy całego świata zwrócone są na przygotowanie budzących kontrowersje igrzysk olimpijskich w Pekinie, w okupowanym przez Chiny Tybecie wybucha fala gwałtownych, acz w przeważającej większości pokojowych demonstracji. Odpowiedź chińskich władz jak poprzednio jest brutalna, Tybetańczycy giną na ulicach, są masowo aresztowani, władza w Pekinie po raz kolejny „przykręca śrubę” w „zbuntowanej prowincji”. Wydarzenia w Tybecie odbijają się szerokim echem na całym świecie, także w Polsce, gdzie w wielu miastach i miejscowościach organizowane są demonstracje solidarności z Tybetańczykami.

Na tej fali w kwietniu 2008 r. Rada Warszawy przyjmuje stanowisko w sprawie sytuacji w Tybecie, w którym m.in. zwraca się do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o „udzielenie wszelkiej pomocy uchodźcom tybetańskim przebywającym w Warszawie oraz o wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz poszanowania praw człowieka w Tybecie”.

Równocześnie radni z Dzielnicy Wola przyjmują uchwałę o nadaniu nazwy „Rondo Wolnego Tybetu” jednemu ze skrzyżowań w tej części Warszawy. Sprawa zostaje przekazana do decyzji Rady Warszawy, a w kampanię na rzecz nadania tej nazwy włączają się aktywiści związani z Fundacją Inna Przestrzeń. Sprawa z początku oczywista nabiera politycznego znaczenia. W tym samym czasie jednak warszawscy radni podejmują decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela m.st. Warszawy Jego Świątobliwości Dalajlamie. Tytuł zostanie wręczony w sierpniu 2009 podczas uroczystej sesji Rady Miasta na Zamku Królewskim.

To wydarzenie inicjuje działania w Galerii. Przez jeden weekend ponad 200 osób pomaga tworzyć blisko 100-metrowy mural, na którym znajdują się m.in. portret Dalajlamy, hasła „Wolny Tybet”, tybetańska flaga narodowa i tablica z napisem „Rondo Wolnego Tybetu. Nasza Wola”. „Gazeta Wyborcza” nazywa to miejsce „pierwszym społecznym rondem”. Zobacz więcej: Rondo Wolnego TybetuRondo Wolnego Tybetu (2)

Decyzją Rady Warszawy teren otrzymuje ostatecznie oficjalną nazwę Rondo Tybetu, jednak dochodzi do spotkania aktywistów z przedstawicielami władz Warszawy z udziałem m.in. przewodniczącej Rady Warszawy oraz wiceprezydenta. Na spotkaniu, dzięki dużemu poparciu dla sprawy ze strony warszawiaków, zapadają ustalenia dotyczące przeznaczenia przestrzeni przy rondzie Tybetu na funkcjonowanie Galerii Tybetańskiej oraz umieszczenia w tym miejscu tablicy pamiątkowej oddającej ducha inicjatywy ronda Wolnego Tybetu. Tablica zawierająca flagę Tybetu ma przypominać o Tybetańczykach, którzy zginęli w walce o swój kraj.

Galerię, od początku jej istnienia, odwiedzili m.in. mnisi z tybetańskiego klasztoru Drepung Gomang w Indiach (dwukrotnie), minister zdrowia w Tybetańskim Rządzie Emigracyjnym, przedstawiciel Jego Świątobliwości Dalajlamy, a także sam Dalajlama! Podczas wizyty w roku 2013 związanej ze Szczytem Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla trasa przejazdu Dalajlamy została specjalnie zmieniona w ten sposób, by wiodła przez Rondo Tybetu, obok Galerii.

Pierwsze graffiti powstaje w ramach wspieranego przez Biuro Promocji m.st. Warszawy festiwalu graffiti Festiwal Street Art Doping. Malowanie na Woli jest jednym z największych wydarzeń festiwalu, w którym bierze udział największa liczba uczestników, w tym przechodnie oraz młodzież z okolicznych osiedli.Galerię prowadzą

Galerię wspierają